Ikrom Davletov

@tdau.uz

Accounting, Analysis and Audit
Tashkent State Agrarian University           

https://researchid.co/ikrom

RESEARCH INTERESTS

Accounting, Audit, Analysis, Intellectual property

15

Scholar Citations

2

Scholar h-index

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • БИЗНЕСНИ ТУГАТИШ: ТУГАТИШ МАССАСИ ВА УНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ
  Р Дусмуратов, И Давлетов
  Iqtisodiyot va taʼlim 25 (1), 330-337 2024

 • ОРАЛИҚ ТУГАТИШ БАЛАНСИНИ ТУЗИШНИНГ УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
  И Давлетов
  Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil 2 (1), 328-335 2024

 • Biznesni tugatishning yakuniy bosqichi: tashkiliy-uslubiy ta’minotini takomillashtirish
  I Davletov
  “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 1 (11-12) 2023

 • Korxonalar bankrotligi jarayonida oraliq tugatish balansini shakllantirish masalalari
  I Davletov
  Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda sug‘urtaning roli: tendensiyalar 2023

 • Development of Financial Statements on the Basis of International Financial Reporting Standards
  M Bakhtiyor, K Abrorbek, D Ikram
  EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 3 (9), 48-53 2023

 • Evaluation of Training and Development Models: A Case Study on Bank Industry in Uzbekistan
  DR DAVLATBAYEVICH, G TASHMANOV, D Ikram
  EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 3 (9), 41-47 2023

 • Intellektual mulk ob’ektlariga nisbatan huquqlardan foydlanish tahlilining xususiyatlari
  I Davletov
  “Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti, buxgalteriya hisobi va auditini 2023

 • Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari
  I Davletov, O Fayziyev, Z Umarova
  Центральноазиатский журнал образования и инноваций 2 (5), 148-151 2023

 • Intellyektual mulk obyektlarini baholashning o‘ziga xos xususiyatlar
  I Davletov, O Fayziyev, R Shakirov
  Центральноазиатский журнал образования и инноваций 2 (5), 152-156 2023

 • Biznesni tugatishning normativ-huquqiy ta’minotini takomillashtirish
  D Dusmuratov, R, R Davletov, I
  Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida hisob-tahlil va audit 2023

 • Hisobot sanasidan keyingi hodisalarni va shartli xo‘jalik faktlarini hisobotda aks ettirish
  I Davletov
  AgroIqtisodiyot ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnali, 31-34 2023

 • Audit
  D Dusmuratov, R, R Menglikulov, B,Y: Davletov, I
  T.: “Lesson Press” nashriyoti 2023

 • Oraliq tugatish balansini shakllantirish masalalari
  I Davletov
  Agroiqtisodiyot илмий-амалий агроиқтисодий журнал, 44-46 2023

 • Корхоналарни тугатишнинг норматив-ҳуқуқий ва ташкилий таъминоти
  I Davletov
  Scientific Journal of “International Finance & Accounting” 2023

 • Improvement of accounting and audit of intellectual property
  R Davletov, Ikram, D Dusmuratov, Radjapbay
  American Journal of Business and Operations Research 9 (2), 22-30 2023

 • Biznesda buxgalteriya hisobi
  IR Davletov, UX Urmanova
  T.: "Ideal Press" 2022

 • Fermer xo‘jaliklarida budjetlar nazoratini shakllantirish
  I Davletov, B Bozorov
  Journal of integrated education and research 1 (4), 101-105 2022

 • Byudjetlashtirish jarayonining iqtisodiy mohiyati, ahamiyati va vazifalari
  I Davletov, B Bozorov
  Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sha-roitida buxgalteriya hisobi 2022

 • Mevali bog‘larni yaratish xarajatlari hisobi
  IR Davletov, J D, R N.
  Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida buxgalteriya hisobi 2022

 • Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш усулларини аудитда қўллашнинг услубий жиҳатлари
  ИР Давлетов
  Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий-электрон журнали, 179-188 2022

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari
  I Davletov, O Fayziyev, Z Umarova
  Центральноазиатский журнал образования и инноваций 2 (5), 148-151 2023
  Citations: 4

 • НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  ИР Давлетов
  Экономика и бизнес: теория и практика 2016
  Citations: 3

 • Improvement of accounting and audit of intellectual property
  R Davletov, Ikram, D Dusmuratov, Radjapbay
  American Journal of Business and Operations Research 9 (2), 22-30 2023
  Citations: 2

 • Совершенствование учета и аудита объектов интеллектуальной собственности в аграрной сфере
  ИР Давлетов
  автореф дисс. доктора философии (PhD) по экономическим наукам 2018
  Citations: 2

 • Evaluation of Training and Development Models: A Case Study on Bank Industry in Uzbekistan
  DR DAVLATBAYEVICH, G TASHMANOV, D Ikram
  EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 3 (9), 41-47 2023
  Citations: 1

 • Evaluation of opportunities for the cultivation of greek nuts in peasant and dekhkan farms of Uzbekistan
  A Inobatov, I Davletov
  International Journal of Economics and Management Systems 6 2021
  Citations: 1

 • Аграр соҳада интеллектуал мулк объектларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш
  ИР Давлетов
  Тошкент давлат аграр университети 2018
  Citations: 1

 • Особенности инвентаризации объектов интеллектуальной собственности
  ИР Давлетов
  Экономика и предпринимательство, 965-969 2017
  Citations: 1